Dne 23. 6. proběhne ve třech skupinách informativní schůzka budoucí přípravné třídy a budoucích 1. tříd. Skupiny jsou děleny podle počátečního písmene příjmení dítěte.

16:00 A – I

16:45 J – O

17:30 P – Z

Schůzka proběhne v hudebním sále. Prosíme, aby za každého žáka byl přítomen pouze jeden zákonný zástupce.