Rodičům dětí, které nebudou v příštím roce navštěvovat školní družinu bude vrácena částka 1.290 Kč (240 Kč za březen, 350 Kč za duben, květen a červen). Poplatky za školní družinu budou vráceny bezhotovostně na účet. Děti, které v příštím roce budou do školní družiny docházet, se částka převede do následujícího roku a v září bude potřeba uhradit pouze doplatek 1. platby za ŠD ve výši 110 Kč.