Informace pro rodiče: SHRNUTÍ důležitých bodů

  • příchod dětí do MŠ pouze bočními vraty z ulice Tvrdého (aby se nemíchaly děti ZŠ a MŠ)
  • při příchodu a vyzvedávání dětí dodržujte základní hygienická pravidla (rozestupy, roušky – rodiče i děti)
  • denně si děti přinesou do MŠ vlastní podepsanou lahev na pití s uzávěrem (rodiče odnáší domů a umyjí)
  • děti si nenosí do MŠ žádné vlastní hračky
  • igelitovou tašku na odnášení a přinášení oblečení (v MŠ po odchodu dětí domů nezůstávají jejich věci – vše si odnáší v tašce)
  • v sáčku v igelitové tašce děti nosí 1 ks roušky – pro případ potřeby
  • pokud díte nebude MŠ navštěvovat déle než 3 dny – prosíme nahlásit důvod absence na david.micka@zsfajtla.cz
  • Při předání dítěte předat Čestné prohlášení formulář ZDE