ZŠ generála F. Fajtla DFC se pro prezenční výuku dětí 1. stupně otevírá  25. 5. 2020. V souladu s doporučeními MŠMT vydala škola organizační pokyny pro období 25.5. – 30. 6. 2020. Tyto jsou uvedeny v dokumentu ZDE

Prosíme všechny rodiče, aby se s informacemi v příloze seznámili, dodržovali je a usnadnili tak zajištění bezproblémového chodu. Dotazy či nejasnosti týkající se prezenční výuky v tomto mimořádném režimu směřujte na své třídní učitele nebo přímo na vedení školy.

Velmi si ceníme spolupráce rodičů a věříme, že společně vše hladce zvládneme.

Čestné prohlášení, nutné odevzdat při nástupu k prezenční výuce naleznete   ZDE nebo si jej vyzvedněte v recepci ZŠ – budova Třinecká, případně u obou vstupů do budovy Třinecká v deskách na dveřích.