MŠ se pro provoz otevírá  25. 5. 2020. V souladu s doporučeními MŠMT vydala škola organizační pokyny, které jsou uvedeny v dokumentu ZDE

Prosíme všechny rodiče, aby se s informacemi v příloze seznámili, dodržovali je a usnadnili tak zajištění bezproblémového chodu. Dotazy či nejasnosti týkající se prezenční výuky v tomto mimořádném režimu směřujte na e-mail vedoucího MŠ: david.micka@zsfajtla.cz

Velmi si ceníme spolupráce rodičů a věříme, že společně vše hladce zvládneme.

Čestné prohlášení, nutné odevzdat při nástupu do MŠ naleznete   ZDE nebo si jej vyzvedněte v recepci ZŠ – budova Třinecká, případně u obou vstupů do budovy Třinecká v deskách na dveřích.

25.5. začnou všechna oddělení na MŠ Rychnovská. Třídy Berušek, Motýlků, Sluníček a Medvídků budou v průběhu června 2020 převedena na MŠ Místecká (upřesnění bude uvedeno v Aktualitách na webu školy). V MŠ Rychnovská zůstane pro příští školní rok 2020/21 oddělení Žabiček. Všechna ostatní již budou pod MŠ Místecká.