Kliknutím ZDE otevřete soubor = čestné prohlášení, který je nutné vyplnit a podepsat a žáci jej 1. den nástupu k prezenčnímu vzdělávání předají ve škole. Toto již bylo avizováno včetně přílohy zprávami přes Komens, bez Čestného prohlášení nelze žáka akceptovat do výuky (nařízení MŠMT). Čestné prohlášení je k dispozici ve vytištěné podobě u obou vchodů do budovy Třinecká.