ZDE naleznete formulář vydaný MPSV, kde vyplníte jméno a příjmení dítěte, třídu a jeho RČ, takto předvyplněný pak zašlete na reditelna@zsfajtla.cz, škola opatří elektronickým podpisem a zašle zpět na Váš e-mail pro potřeby zaměstnavatele.

Aktuální dobu čerpání sledujte v médiích a portále MPSV.cz