V návaznosti na doporučení MZ, ruší ZŠ den otevřených dveří dne 9.3. – nový termín bude stanoven dle vývoje situace.