Po prvním dnu návratu z jarních prázdnin apelujeme na rodiče a zákonné zástupce žáků k přiměřené opatrnosti a zejména osobní zodpovědnosti. Není naším úmyslem šířit paniku a umocňovat mediální tlak. Nicméně Vás žádáme – pokud jste trávili čas v zahraničí v rizikových oblastech či jejich blízkosti, případně jste byli ve styku s Vašimi příbuznými či přáteli, kteří se tam vyskytovali- nepodceňujte tyto skutečnosti a dbejte rad a doporučení MZ o to více.

Zvažte, prosím, zda se u Vašeho dítěte neprojevují sebemenší příznaky onemocnění (zvýšená teplota, kašel, rýma) – v takovémto případě si Vás dovoluji požádat, abyste dítě s těmito symptomy nechali doma a neposílali do školního kolektivu.

Buďme vzájemně ohleduplní a zodpovědní

Mgr. Eva Duchková, ředitelka školy