Třídní učitelky 1.st. si pro děti připravily tématicky zaměřený týden, který má za cíl vést děti k samostatnému myšlení, tvoření, hledání informací a rozvoji kritického myšlení, posílí vztahy ve třídě a naučí se spolupracovat.
Projektový týden pro 1. stupeň ZŠ bude tématicky zaměřen:
PT: Máme rádi pohádky
1.A: Paní Hudba
1.B: Příroda okolo nás
1.C: Spolu u stolu – etiketa, stolování, zdravá výživa
2.A: Z pohádky do pohádky
2.B: Cesta kolem světa
2.C: Ochrana zvířat
3.A: Les ve škole
3.B: Cesta časem
3.C: Sport
4. třídy: Dopravní výchova
5.A: Letem českou minulostí
5.C: Naše planeta+moje vlast
Výuka je upravena a třídy dle rozpisu končí po 4.VH, resp. v průběhu 5.VH.


Projektový týden pro 2. stupeň je multikulturní jazykový program EDISON za mezinárodní účasti studentů ze zemí:  Kolumbie, Indonesie, Turecko, Jižní Korea, Gruzie, Azerbajdžán, Indie a Čína. Účastník programu z Číny pobývá v Evropě už déle než dva měsíce, riziko přenosu koronaviru je tak vyloučeno. Ani tento ani nikdo další z účastníků nejeví žádné známky zdravotní indispozice. Délka výuky bude upravena – konec vyučování během 6.VH, odpolední vyučování neprobíhá