Žáci sedmých tříd dojeli dnes 27.1.2020 v pořádku na LVK  do Malé Úpy .