Předpokládaný návrat z Lipska je podle plánu – cca 20:00 k budově školy Rychnovská.