Obědy budou vydávány pouze žákům ZŠ, pro děti MŠ není stravování zajištěno (viz.http://jidelny-letnany.cz/).