Informace pro rodiče – čipový systém pro vyzvedávání žáků ze školní družiny

Všechny Vaše otázky ohledně čipů (nové objednání, deaktivace, atd.) prosím směřujte na paní vedoucí vychovatelku Kateřinu Jakšovou E-mail: katerina.jaksova@zsfajtla.cz

 

Čipový systém na vyzvedávání účastníků ze školní družiny je elektronický systém vyvinutý přímo pro družiny základních škol.

Čip jednoduše přiložíte k terminálu u hlavního vchodu do školy. Terminál vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno vašeho dítěte s počátečním písmenem příjmení.

Pokud se načtení čipu nezdaří, budete upozorněni dlouhým akustickým signálem a textovým oznámením o chybě načítání. K tomu může nejčastěji dojít tak, že máte u sebe více různých čipů a terminál načte jiný čip než ten, který je určený pro vyzvednutí účastníka ze ŠD.

Terminál po načtení čipu předá váš požadavek do příslušného oddělení a následně vám vychovatel/ka dceru/syna pošle.

 

Objednávka čipu

Čip bude zapůjčen oproti záloze 100 Kč. Po navrácení nepoškozeného čipu bude záloha vrácena.

Je potřeba zapsat, kolik čipů budete chtít pro vyzvedávání svého dítěte používat. Každý čip bude vydán na jméno konkrétní osoby, která za něj zodpovídá. Systém umožňuje, aby vychovatelé viděli, kdo dítě vyzvedává. Osoba oprávněná k vyzvedávání musí být uvedena na přihlášce do ŠD. 

 

Přiobjednání čipů

V případě zájmu o přiobjednání čipů kontaktujte paní vedoucí vychovatelku

Kateřinu Jakšovou E-mail: katerina.jaksova@zsfajtla.cz

 

Když čip ztratíte, je potřeba tuto skutečnost co nejdříve nahlásit vedoucí vychovatelce nebo ředitelce školy. Čip bude v systému deaktivován a nebude ho tak možné zneužít. Je nutné také nahlásit, který z vydaných čipů se ztratil. Na žádost obdržíte čip nový.

Na objednávce čipů by mělo být uvedeno, kdo který čip používá. Například budete žádat ve formuláři 3 čipy, 1- Leoš Vok -otec, 2- Lenka Voková -matka, 3- Marie Voková – sourozenec. Zkratky budou odpovídat označení z objednávky – O – otec, M – matka, S- sourozenec…

Stávajícím účastníkům šd  čipy zůstávají, při ukončení docházky do školní družiny bude po odevzdání čipu záloha vrácena.

Ve výjimečném případě, při vyzvedávání dcery/ syna, když čip nebudete mít u sebe (zapomenete ho), oslovíte vrátného, který se spojí s vychovateli a ověří odchod dítěte. Z bezpečnostních důvodů budete vyzváni k předložení dokladu o totožnosti. Po ověření totožnosti předá vychovateli/ce požadavek k vyzvednutí dítěte.

 

Informace k terminálu

MÍSTO, KDE SE ODDĚLENÍ NACHÁZÍ SE VÁM ZOBRAZÍ PO PŘILOŽENÍ ČIPU

JSOU ULOŽENY TYTO MOŽNOSTI:

VE SKOLE  –  Jedná se o běžný stav, kdy se nacházíme ve škole (v oddělení) a vyzvedávání je možné v čase  11:40 – 13:45 a 15:15 – 17:00 hod.

 

OBED – VYCKEJTE  Žádáme Vás tímto o strpení, než přijdeme z oběda. V systému se nám dítě  zobrazí, a proto nemusíte znovu čipovat, dceru/syna odešleme ihned po návratu z jídelny.

 

NENI CAS VYZVEDAVANI Jedná se o dobu 13.45 – 15.15 hod, kdy dle Řádu školní družiny probíhají zájmové aktivity a v této době se žáci nevyzvedávají. Pokud je nutné z vážných důvodů, např. lékař rodinné důvody atd. dítě vyzvednout, napíšete info v předstihu do formuláře –ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ZE ŠD, nebo do družináčku.