Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

při dodatečném zápisu s nástupem k 1. 11. 2019

ROZHODNUTÍ

Č.j.: ZSFAJTL/644/2019

o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole od 1. 11. 2019 školního roku 2019/2020

Příspěvková organizace ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC prostřednictvím ředitelky školy, jako

věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 34 a § 165 odst. 2 písm. b) a § 183

odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.,

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do mateřské školy

v Základní škole a Mateřské škole generála Františka Fajtla DFC od 1. 11. 2019 školního roku 2019/2020

u dětí s těmito evidenčními čísly:

  1. MS/2019/151                      10.   MS/2019/168
  2. MS/2019/154                      11.   MS/2019/170
  3. MS/2019/155                      12.   MS/2019/172
  4. MS/2019/158                      13.   MS/2019/174
  5.  MS/2019/160                      14.   MS/2019/176
  6.  MS/2019/161                      15.   MS/2019/177
  7. MS/2019/163                      16.   MS/2019/178
  8. MS/2019/166                      17.   MS/2019/180
  9. MS/2019/167                      18.   MS/2019/181

 

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí do Mateřské školy k vyzvednutí osobně ve škole 16. 9. 2019

od 13,30 do 17,00 hod. v kanceláři hospodářky školy (budova Třinecká).

Mgr. Eva Duchková

ředitelka školy