Vzhledem k dodatečnému přihlášení účastníků prvního a druhého ročníku do školní družiny bude z kapacitních důvodů rozhodnuto o přijetí účastníků třetích tříd koncem prvního školního týdne.

Seznam přijatých  účastníků školní družiny bude vyvěšen na webových stránkách školy pod registračním číslem uvedeným na přihlášce.

Děkujeme za trpělivost a pochopení