Adaptační kurzy šestých tříd proběhnou v těchto termínech:

6. B – 9. – 11. 9. 2019

6. A – 11. – 13. 9. 2019

6. C – 13. – 15. 9. 2019