Zápis do školní družiny pro současné 1. a 2. třídy proběhne v úterý 4. a středu 5. 6. v 8:00 – 10:00 a 15:00 – 17:00 na budově Rychnovská. Pro budoucí 1. ročníky bude zápis v pondělí 17. 6. v 15:30 – 16:30.