Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

ROZHODNUTÍ

Č.j.: ZSFAJTL/423/2019

o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole od školního roku 2019/2020

Příspěvková organizace ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC prostřednictvím ředitelky školy, jako

věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 34 a § 165 odst. 2 písm. b) a § 183

odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.,

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do mateřské školy

v Základní škole a Mateřské škole generála Františka Fajtla DFC od školního roku 2019/2020 u dětí s

těmito evidenčními čísly:

 1. MS/2019/19                        15.   MS/2019/ 105
 2. MS/2019/ 26                       16.   MS/2019/ 106
 3. MS/2019/ 36                       17.   MS/2019/ 110
 4. MS/2019/ 43                       18.   MS/2019/ 114
 5.  MS/2019/ 44                      19.   MS/2019/ 118
 6.  MS/2019/ 54                      20.   MS/2019/ 120
 7. MS/2019/ 61                       21.   MS/2019/ 122
 8. MS/2019/ 66                      22.   MS/2019/ 126
 9. MS/2019/ 73                       23.   MS/2019/ 128
 10. MS/2019/ 74                       24.   MS/2019/ 129
 11. MS/2019/ 92                      25.   MS/2019/ 130
 12. MS/2019/ 96                      26.   MS/2019/ 131
 13. MS/2019/ 98                     27.   MS/2019/ 140
 14. MS/2019/100                    28.   MS/2019/ 141

 

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí do Mateřské školy k vyzvednutí osobně ve škole 27. 5. 2019

od 13,30 do 16,00 hod. v kanceláři hospodářky školy (budova Třinecká).

Mgr. Eva Duchková

ředitelka školy