Číslo jednací: ZSFAJTL/236/2019

Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC
Rychnovská 350, Praha 9 – Letňany, IČ 60 44 60 05
příspěvková organizace

Rozhodnutí o přijetí do přípravné třídy pro školní rok 2019/2020
Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC prostřednictvím
ředitelky školy, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 47 odst. 2 a § 165 odst. 2
písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů rozhodla, že vyhovuje žádostem o přijetí do přípravné třídy
při Základní škole a Mateřské škole generála Františka Fajtla DFC pro školní rok 2019/2020,
splňujícím 1. kritérium – místo trvalého pobytu v Praze 9 – Letňany – spádová oblast školy,
s těmito evidenčními čísly:

1.  ZSFAJTL/2019/6

2. ZSFAJTL/2019/22

3. ZSFAJTL/2019/29

4. ZSFAJTL/2019/38

5. ZSFAJTL/2019/41

6. ZSFAJTL/2019/42

7. ZSFAJTL/2019/78

8. ZSFAJTL/2019/92

9. ZSFAJTL/2019/119

10. ZSFAJTL/2019/120

11. ZSFAJTL/2019/123

12. ZSFAJTL/2019/137

Rozhodnutí o přijetí do přípravné třídy je k vyzvednutí osobně ve škole dne 6. a 7. 5. 2019 od 13.00 hod
do 16.00 hodin. v kanceláři hospodářky školy.
Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno v písemné podobě.

Mgr. Eva Duchková
ředitelka školy