Číslo jednací: ZSFAJTL/237/2019

Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC

Rychnovská 350, Praha 9 – Letňany, IČ 60 44 60 05

příspěvková organizace

DĚTI PŘIJATÉ DO 1. TŘÍDY PŘI ZÁPISE PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Ve dnech zápisu do 1. ročníku 2. 4. 2019 a 3. 4. 2019 převýšil počet podaných žádostí o plnění povinné školní docházky kapacitu 3 tříd (76 žáků). Postupujeme podle předem zveřejněných kritérií (místo trvalého pobytu žáka ve spádové oblasti, kapacita 1. tříd).

Dne 16. 4. 2019 v 17.00 hod se v budově školy uskutečnilo losování za účasti notáře, ředitelky školy, zástupkyně ředitelky školy, zástupce Školské rady, zástupce Výboru pro školství. Do losování bylo zařazeno pouze 84 žádostí žáků s místem trvalého pobytu v Praze 9 – Letňany – ze spádové oblasti, které splňují 1. kritérium z celkového počtu přijatých žádostí s registračními čísly 1-141. Každý žák byl losován pod registračním číslem, které zákonný zástupce obdržel při zápisu.

Výsledky losování ZDE:

 1. ZS/2019/2
 2. ZS/2019/4
 3. ZS/2019/5
 4. ZS/2019/8
 5. ZS/2019/10
 6. ZS/2019/11
 7. ZS/2019/12
 8. ZS/2019/13
 9. ZS/2019/14
 10. ZS/2019/15
 11. ZS/2019/18
 12. ZS/2019/19
 13. ZS/2019/20
 14. ZS/2019/23
 15. ZS/2019/24
 16. ZS/2019/26
 17. ZS/2019/27
 18. ZS/2019/28
 19. ZS/2019/30
 20. ZS/2019/31
 21. ZS/2019/32
 22. ZS/2019/35
 23. ZS/2019/36
 24. ZS/2019/37
 25. ZS/2019/39
 26. ZS/2019/44
 27. ZS/2019/45
 28. ZS/2019/48
 29. ZS/2019/49
 30. ZS/2019/51
 31. ZS/2019/53
 32. ZS/2019/54
 33. ZS/2019/55
 34. ZS/2019/57
 35. ZS/2019/59
 36. ZS/2019/60
 37. ZS/2019/61
 38. ZS/2019/62
 39. ZS/2019/64
 40. ZS/2019/65
 41. ZS/2019/68
 42. ZS/2019/69
 43. ZS/2019/70
 44. ZS/2019/72
 45. ZS/2019/75
 46. ZS/2019/79
 47. ZS/2019/80
 48. ZS/2019/81
 49. ZS/2019/82
 50. ZS/2019/84
 51. ZS/2019/85
 52. ZS/2019/86
 53. ZS/2019/87
 54. ZS/2019/89
 55. ZS/2019/95
 56. ZS/2019/96
 57. ZS/2019/97
 58. ZS/2019/98
 59. ZS/2019/99
 60. ZS/2019/101
 61. ZS/2019/102
 62. ZS/2019/103
 63. ZS/2019/106
 64. ZS/2019/107
 65. ZS/2019/108
 66. ZS/2019/109
 67. ZS/2019/110
 68. ZS/2019/112
 69. ZS/2019/115
 70. ZS/2019/116
 71. ZS/2019/126
 72. ZS/2019/127
 73. ZS/2019/130
 74. ZS/2019/131
 75. ZS/2019/135
 76. ZS/2019/136

Za vzniklou situaci se omlouváme, ale kapacitu – naplněnost 1. tříd nelze překročit.

Rozhodnutí o přijetí je k vyzvednutí osobně ve škole dne 6. a 7. 5. 2019 od 13.00 hod

do 16.00 hodin. v kanceláři hospodářky školy

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno v písemné podobě.

Mgr. Eva Duchková

ředitelka školy