V listopadu se žáci ze 2.A a 2.C vypravili do Toulcova dvoru, který je znám jako středisko ekologické výchovy v Praze.

Po úvodním seznámení s paní průvodkyní byl zahájen program „O beránkovi a ovečkách“ hádankou. Žáci měli zavřené oči a museli uhádnout, co dostali do ruky. Samozřejmě to byla ovčí vlna. Tím začalo vyprávění o tom, proč je ovčí vlna mastná, proč je pro ovci důležité mít na sobě tolik vlny kolik má a proč se ovce vlastně chovají. Děti se také dozvěděly  o zpracování vlny a výrobě různých vlněných oděvů. Vyzkoušely si předení na kolovrátku a zhotovily si plstěnou kouličku s překvapením. Prohlídka areálu, ovčínu a zejména samotné ovce ve výběhu byly pro děti velkým zážitkem.

Dopolední prožitky v nás zanechaly hezké dojmy a všichni se těšíme na další návštěvu.

PaedDr. Hana Kropáčková, Mgr. Markéta Bednářová