Harmonogram absolventských prací žáků devátých ročníků naleznete zde.