I v letošním školním roce se naše škola zúčastnila sběru podzimních plodů pro lesní zvěř.  Soutěž probíhala v týdnu od 15. do 19. října. Do sběru kaštanů a žaludů se celkem zapojilo 6 tříd a shromáždili jsme celkem 254,15 kg kaštanů a žaludů. Podpořili jsme lesní zvěř těmito dobrotami, které jim pomohou snáze překonat zimní hladovění.

PaedDr. Hana Kropáčková