Vážení rodiče,

i v letošním školním roce budeme sbírat starý papír. První akce se uskutečnila ve dnech 26. – 27. září a zúčastnilo se jí 14 tříd. Celkem bylo odevzdáno 2 t 457,85 kg. 

1.místo: třída 1. C s 827,4 kg (Patrik Fořt 521 kg)

2.místo: 2. A s 575,6 kg (M. Gútterová 159,5 kg)

3.místo: třída 3. A s 327,8 kg (Anna Muchková 110 kg)

Vítězům blahopřeji.

Chlapcům  třídy  9. A  a panu školníkovi děkuji za pomoc při závěrečném naložení kontejneru.

Kolegyním a kolegům děkuji za to, že apelují na děti v ochraně životního prostředí.

A vám, rodiče, děkuji za vynikající spolupráci a za zapojení se do této aktivity.

PaedDr. Hana Kropáčková