Příspěvek 300 Kč/pololetí/dítě. Částku posílejte na transparentní účet Spolku Rodičů a Přátel při ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla (SRPŠ) s evidenčním číslem dítěte jako VS (jméno ani RČ NEUVÁDĚJTE). Nejedná se účet školy!

2700119300/2010

Uhrazením částky se stáváte členy Spolku, zástupci tříd informují členy o plánovaných akcích a investicích pro děti. 1. setkání proběhne koncem září/v říjnu 2018. 2. setkání pak na jaře 2019. Proběhlé akce financované za pomoci rodičů – např. červnová Zahradní slavnost, Mikuláš, Ornita, podpora výuky jazyků a akcí školního orchestru HraJeTo…

Příspěvek v MŠ 400 Kč.