Sběr papíru se bude konat ve dnech 26. -27. září. Kontejner bude přistaven u vchodu do MŠ.
Na lístečku napsané množství odevzdaného starého papíru předají žáci třídní učitelce. Nejlepší sběrači jednotlivci i třídy budou odměněni. Děkujeme SRPŠ za podporu a dětem a rodičům za zapojení do akce na ochranu přírody.