Ve čtvrtek 6. září 2018 v 16:00 hodin se koná informativní schůzka zákonných zástupců dětí, které navštěvují mateřskou školu.