3.9. 2018
1. třídy – nevchází do budovy školy – zůstávají před budovou školy
8:05 sraz před budovou Rychnovská 139
8:05 – 8:15 řazení dětí k jednotlivým třídám, učitelkám dle cedulí
8:15 – 8:20 Orchestr HRAJE TO
8:20 – 8:25 přivítání ředitelkou školy, společný vstup do školy
8:25 –  8:35 společné muzicírování dětí s orchestrem v budově školy
8:35 – 9:10 rozchod do jednotlivých tříd, přivítání třídní učitelkou, stužkování žáků
9:10 – 9:40 třídní schůzky
9:45 – 11:00 zápis do školní družiny

2. – 9. třídy
8:00 – 8:45   1 vyučovací hodina, přivítání žáků
Školní družina – pro přihlášené žáky již po 1. hodině

4. 9. 2018
1. třídy – 2 vyučovací hodiny (8:00 – 9:40), seznámení se školou
1. stupeň – 4 vyučovací hodiny (8:00 – 11:40), třídnické hodiny
2. stupeň – 5 vyučovacích hodin (8:00 – 12:35), třídnické hodiny

5. 9. 2018
1. třídy 3 vyučovací hodiny (8:00 – 10:45)
2. – 9. třídy dle rozvrhu bez odpoledního vyučování
17:00 – 18:00 třídní schůzky pro 1. stupeň
18:00 – 19:00 třídní schůzky pro 2. stupeň

6. 9. – 7. 9. 2018
1. třídy 4 vyučovací hodiny (8:00 – 11:40)
2. – 9. třídy dle rozvrhu bez odpoledního vyučování