Třídní schůzky budoucích 1. tříd ZŠ a přípravné třídy se budou konat dne 20.6.2018 od 16.30 hodin v budově školy Rychnovská 139 – stará budova – hudební sál.