Předpokládaný návrat dětí (2.A, 2.B, 2.C, 3.A) ze školy v přírodě z Jizbic pod Blaníkem je mezi 16,15 – 16,45 hodin.

Příjezd autobusů bude k zahradě školy ZŠ Rychnovská 139 – stará budova.