Předpokládaný návrat dětí  ( 1.A, 1.B, 1.C, 3.B) ze školy v přírodě z Hotelu ORT je mezi 15,00 – 15,30 hodin.

Příjezd autobusů bude na parkoviště u Staré Návsi.