Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

ROZHODNUTÍ

Č.j.: ZSFAJTL/443/2018

o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

od školního roku 2018/2019

Příspěvková organizace ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC prostřednictvím ředitelky školy, jako

věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 34 a § 165 odst. 2 písm. b) a § 183

odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.,

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do mateřské školy

v Základní škole a Mateřské škole generála Františka Fajtla DFC od školního roku 2018/2019 u dětí s

těmito evidenčními čísly:

MS/2018/ 2                       MS/2018/ 111

MS/2018/ 10                     MS/2018/ 112

MS/2018/ 19                     MS/2018/ 118

MS/2018/ 30                    MS/2018/ 120

MS/2018/ 36                     MS/2018/ 131

MS/2018/ 40                     MS/2018/ 145

MS/2018/ 46                      MS/2018/ 151

MS/2018/ 66                      MS/2018/ 159

MS/2018/ 81                      MS/2018/ 161

MS/2018/ 86                      MS/2018/ 162

MS/2018/ 97                      MS/2018/ 170

MS/2018/ 102                    MS/2018/ 175

MS/2018/ 104                    MS/2018/ 180

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí do Mateřské školy k vyzvednutí osobně ve škole 30. 5. 2018

od 13,00 do 16,00 hod. v kanceláři hospodářky školy (budova Třinecká).

Mgr. Eva Duchková

ředitelka školy