Děti v pořádku dojely na školu v přírodě do RS Březové a právě se ubytovávají.

Mgr. Petra Vaňhová