ROZHODNUTÍ
Č.j.: ZSFAJTL/248/2018
o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

Příspěvková organizace ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC prostřednictvím ředitelky školy, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

 

v Základní škole a Mateřské škole generála Františka Fajtla DFC od školního roku 2018/2019 u dětí s těmito evidenčními čísly:

1 ZS/2018/ 1   31 ZS/2018/ 44 61 ZS/2018/ 79
2 ZS/2018/ 2   32 ZS/2018/ 45 62 ZS/2018/ 80
3 ZS/2018/ 6   33 ZS/2018/ 46 63 ZS/2018/ 81
4 ZS/2018/ 7   34 ZS/2018/ 47 64 ZS/2018/ 82
5 ZS/2018/ 8   35 ZS/2018/ 48 65 ZS/2018/ 83
6 ZS/2018/ 9   36 ZS/2018/ 49 66 ZS/2018/ 84
7 ZS/2018/ 12   37 ZS/2018/ 50 67 ZS/2018/ 85
8 ZS/2018/ 13   38 ZS/2018/ 51 68 ZS/2018/ 88
9 ZS/2018/ 14   39 ZS/2018/ 52 69 ZS/2018/ 91
10 ZS/2018/ 15   40 ZS/2018/ 54 70 ZS/2018/ 92
11 ZS/2018/ 17   41 ZS/2018/ 55 71 ZS/2018/ 93
12 ZS/2018/ 18   42 ZS/2018/ 56 72 ZS/2018/ 95
13 ZS/2018/ 19   43 ZS/2018/ 57 73 ZS/2018/ 96
14 ZS/2018/ 20   44 ZS/2018/ 58 74 ZS/2018/ 97
15 ZS/2018/ 22   45 ZS/2018/ 59 75 ZS/2018/ 98
16 ZS/2018/ 23   46 ZS/2018/ 60 76 ZS/2018/ 99
17 ZS/2018/ 25   47 ZS/2018/ 61 77 ZS/2018/ 100
18 ZS/2018/ 26   48 ZS/2018/ 62 78 ZS/2018/ 101
19 ZS/2018/ 27   49 ZS/2018/ 63 79 ZS/2018/ 102
20 ZS/2018/ 29   50 ZS/2018/ 64 80 ZS/2018/ 106
21 ZS/2018/ 30   51 ZS/2018/ 65 81 ZS/2018/ 107
22 ZS/2018/ 31   52 ZS/2018/ 67 82 ZS/2018/ 108
23 ZS/2018/ 33   53 ZS/2018/ 68 83 ZS/2018/ 109
24 ZS/2018/ 35   54 ZS/2018/ 70 84 ZS/2018/ 111
25 ZS/2018/ 37   55 ZS/2018/ 72 85 ZS/2018/ 114
26 ZS/2018/ 39   56 ZS/2018/ 73 86 ZS/2018/ 115
27 ZS/2018/ 40   57 ZS/2018/ 74 87 ZS/2018/ 116
28 ZS/2018/ 41   58 ZS/2018/ 75 88 ZS/2018/ 117
29 ZS/2018/ 42 59 ZS/2018/ 76 89 ZS/2018/ 122
30 ZS/2018/ 43 60 ZS/2018/ 77
         

V prvním kole přijímacího řízení byly přijaty děti podle prvního kritéria – děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 18 – Letňany v příslušném školském obvodu základní školy – spádové oblasti.

Rozhodnutí o přijetí k vyzvednutí osobně ve škole 16.5. – 18.5.2018 od 13.30 hod do 16.00 hod. v kanceláři hospodářky školy ( budova Třinecká).

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

Mgr. Eva Duchková

ředitelka školy