ROZHODNUTÍ
Č.j.: ZSFAJTL/249/2018

 

o přijetí žáků k vzdělávání v přípravné třídě základní školy               

 od školního roku 2018/2019

 

Příspěvková organizace ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC prostřednictvím ředitelky školy, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 47, § 165 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do přípravné třídy základní školy

v Základní škole a Mateřské škole generála Františka Fajtla DFC od školního roku 2018/2019 u dětí s těmito evidenčními čísly:

1 ZS/2018/ 10
2 ZS/2018/ 21
3 ZS/2018/ 24
4 ZS/2018/ 32
5 ZS/2018/ 69
6 ZS/2018/ 86
  7 ZS/2018/ 120
  8 ZS/2018/ 121
9 ZS/2018/ 123
10 ZS/2018/ 124
11 ZS/2018/ 125

 

Rozhodnutí o přijetí do Přípravné třídy k vyzvednutí osobně ve škole 16.5. – 18.5.2018

od 13.30 hod do 16.00 hod v kanceláři hospodářky školy( budova Třinecká).

Mgr. Eva Duchková

ředitelka školy