Děti ze tříd 3.B, 3.C, 5.B,

dorazily v pořádku na školu v přírodě (Benecko – Hotel Star) a právě se ubytovávají.

PhDr. Magdalena Hochmanová