Dne 9.4.2018 proběhnou mimořádné třídní schůzky pro třídy III.B, III.C + V.B. Schůzky se budou konat v budově 2. stupně ZŠ, ul. Třinecká 350,  v učebnách č. 110 (III.B + III.C od 17.00 hodin) a č. 103 (V.B od 18.00 hodin). Třídní schůzky jsou pořádány z důvodu podání důležitých informací týkajících  se školy v přírodě. Prosíme o účast všech rodičů.