Z důvodu účasti pedagogického sboru na posledním rozloučení s panem Jaroslavem Martanovičem se dne 16. 3. 2018 krátí vyučování na 4 VH. Prosíme rodiče, aby zprávu o kráceném vyučování dětí podepsali v ŽK.

Organizace školní družiny proběhne tento den beze změny.

Obřad proběhne v pátek 16.3. 2018 ve 13:00 ve Velké obřadní síni krematoria v Praze -Strašnicích.