Jsme ubytováni a nabědvaní a připravujeme se na svah.

Eva Duchková