Dne 23. 10. 2017 rozhodlo zastupitelstvo Městské části Praha 18 Letňany o udělení Ceny MČ naší pí učitelce PaedDr. Lence Pospíšilové za aktivní práci v oblasti pedagogiky – orffovské principy hudební výchovy a kultury. Ocenění bylo slavnostně předáno představiteli naší obce dne 6. prosince 2017. Blahopřejeme k tomuto ocenění vynikající práce naší vyučující.

Mgr. Eva Duchková, ředitelka školy