Naše škola zahajuje na základě dotační pobídky MHMP pilotní výuku českého jazyka. Výuka, která bude zkušebně probíhat v období září – prosinec 2017,  je určena pro žáky s odlišným mateřským jazykem, kteří mají při nástupu do základních škol  zřizovaných MČ Praha 18 problémy s porozuměním výuce.

Mgr. Eva Duchková, ředitelka školy