PLATBA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU – ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 

  1. 1400Kč do 15.září 2017 za období září –prosinec
  2. 2100Kč do 15.února 2018 za období leden – červen

 

Platba probíhá bezhotovostně na transparentní účet školy 2300848408/2010

Při platbě nezapomeňte uvést:

  • Variabilní symbol: prvních šest číslic rodného čísla bez lomítka
  • Specifický symbol: 414 pro všechny děti stejné