Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC přijme k prázdninovému provozu  od 3. 7. do 14. 7. 2017 děti s těmito evidenčními čísly:


MS/P/2017/1

MS/P/2017/2

MS/P/2017/3

MS/P/2017/4

MS/P/2017/5

MS/P/2017/6

MS/P/2017/7

MS/P/2017/8

MS/P/2017/9

MS/P/2017/10

MS/P/2017/11

MS/P/2017/12

MS/P/2017/13

MS/P/2017/14

MS/P/2017/15

MS/P/2017/16

MS/P/2017/17

MS/P/2017/18

MS/P/2017/19

MS/P/2017/20

MS/P/2017/21

MS/P/2017/22

MS/P/2017/23

MS/P/2017/24

MS/P/2017/25

MS/P/2017/26


Oznámení o přijetí do Mateřské školy k vyzvednutí osobně ve škole 20. 6. 2017

od 13,00 do 16,00 hod v kanceláři hospodářky školy (budova Třinecká).

Mgr. Eva Duchková

ředitelka školy

 

 

Úplata za prázdninový provoz v MŠ Rychnovská (platí pouze rodiče dětí ostatních MŠ) bude vybírána na transparentní účet školy vedený u Fio banky

číslo účtu: 2300848408/2010

variabilní symbol – prvních šest čísel z rodného čísla (bez lomítka)

( do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte )

specifický symbol – 413

platba za letní provoz činí 200,- Kč a je splatná nejpozději do 19. 6. 2017.

Pokud v tomto termínu nebude platba na účtu školy, bude místo postoupeno náhradníkovi.