ROZHODNUTÍ
Č.j.: 97b/17

 

o přijetí žáků k vzdělávání v přípravné třídě základní školy               

 od školního roku 2017/2018

 

Příspěvková organizace ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC prostřednictvím ředitelky školy, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 47, § 165 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

 

vyhovuje žádosti o přijetí do přípravné třídy základní školy

v Základní škole a Mateřské škole generála Františka Fajtla DFC od školního roku 2017/2018 u dětí s těmito evidenčními čísly:

1 ZS/2017/ 1
2 ZS/2017/ 8
3 ZS/2017/ 21
4 ZS/2017/ 26
5 ZS/2017/ 27
6 ZS/2017/ 45
  7 ZS/2017/ 50
  8 ZS/2017/ 63
9 ZS/2017/ 64
10 ZS/2017/ 81
11 ZS/2017/ 98
 

 

Rozhodnutí o přijetí do Přípravné třídy k vyzvednutí osobně ve škole 17.5. – 19.5.2017

od 7.30 hod do 15.30 hod v kanceláři hospodářky školy( budova Třinecká).

 

Mgr. Eva Duchková

ředitelka školy