ROZHODNUTÍ
Č.j.: 97a/17
o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

Příspěvková organizace ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC prostřednictvím ředitelky školy, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

 

v Základní škole a Mateřské škole generála Františka Fajtla DFC od školního roku 2017/2018 u dětí s těmito evidenčními čísly:

1. ZS/2017/ 2   28. ZS/2017/ 43 55. ZS/2017/ 80
2. ZS/2017/ 3   29. ZS/2017/ 44 56. ZS/2017/ 82
3. ZS/2017/ 5   30. ZS/2017/ 46 57. ZS/2017/ 83
4. ZS/2017/ 7   31. ZS/2017/ 47 58. ZS/2017/ 84
5. ZS/2017/ 9   32. ZS/2017/ 48 59. ZS/2017/ 85
6. ZS/2017/ 11   33. ZS/2017/ 49 60. ZS/2017/ 86
7. ZS/2017/ 13   34. ZS/2017/ 51 61. ZS/2017/ 87
8. ZS/2017/ 15   35. ZS/2017/ 52 62. ZS/2017/ 89
9. ZS/2017/ 16   36. ZS/2017/ 53 63. ZS/2017/ 90
10. ZS/2017/ 17   37. ZS/2017/ 54 64. ZS/2017/ 91
11. ZS/2017/ 18   38. ZS/2017/ 55 65. ZS/2017/ 92
12. ZS/2017/ 19   39. ZS/2017/ 58 66. ZS/2017/ 95
13. ZS/2017/ 20   40. ZS/2017/ 59 67. ZS/2017/ 96
14. ZS/2017/ 23   41. ZS/2017/ 60 68. ZS/2017/ 99
15. ZS/2017/ 25   42. ZS/2017/ 62 69. ZS/2017/ 100
16. ZS/2017/ 28   43. ZS/2017/ 65 70. ZS/2017/ 101
17. ZS/2017/ 29   44. ZS/2017/ 66    
18. ZS/2017/ 31   45. ZS/2017/ 68
19. ZS/2017/ 32   46. ZS/2017/ 69
20. ZS/2017/ 33   47. ZS/2017/ 70
21. ZS/2017/ 34   48. ZS/2017/ 71
22. ZS/2017/ 35   49. ZS/2017/ 72
23. ZS/2017/ 36   50. ZS/2017/ 74
24. ZS/2017/ 37   51. ZS/2017/ 75
25. ZS/2017/ 38   52. ZS/2017/ 77
26. ZS/2017/ 41   53. ZS/2017/ 78
27. ZS/2017/ 42   54. ZS/2017/ 79

 

V prvním kole přijímacího řízení byly přijaty děti podle prvního kritéria – děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 18 – Letňany v příslušném školském obvodu základní školy – spádové oblasti.

Rozhodnutí o přijetí k vyzvednutí osobně ve škole 17.5. – 19.5.2017 od 7.30 hod do 15.30 hod. v kanceláři hospodářky školy ( budova Třinecká).

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

Mgr. Eva Duchková

ředitelka školy