se uskuteční ve dnech 3. – 4. 5. 2017 vždy od 13:00 do17:00 hodin.

MHMP připravuje vydání obecně závazné vyhlášky o spádových obvodech MŠ, následně po jejím vydání zveřejníme na našich webových stránkách bližší informace k přijímacímu řízení.

V sekci MŠ / Zápis do mateřské školky jsou k nahlédnutí podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017.