Ve středu 11. ledna 2017 v 16 hodin ve třídě medvědů

se koná krátká informativní schůzka pro rodiče dětí, které by měly nastoupit po prázdninách do základní školy. Schůzka je společná pro třídů medvědů a žabiček.