Dne 12. 10. 2016 byla na uvolněné místo člena Školské rady za pedagogické pracovníky zvolena pí PaedDr. Lenka Pospíšilová.