Upozorňujeme rodiče, že se mezi dětmi prvního stupně + školní družiny vyskytly vši. Prohlédněte dětem, prosím, vlasy.
Děkujeme.

J. Martanovič